Proces produkcji

Proces produkcji

Wydawać mogło by się że nie ma nic prostszego jak produkcja medycznej marihuany w ściśle kontrolowanych warunkach. Biorąc pod uwagę brak odpowiednio wyszkolonego w Europie personelu proces produkcji skazany jest na niepowodzenie.
Tylko dobrze przygotowany i wyszkolony personel jest w stanie radzić sobie w awaryjnych sytuacjach. Proces produkcji dzielimy na dwie główne grupy związanych ze standardami
GAP - Good Agricultural Practices oraz
GMP - Good Manufacturing Practices, grupy te obejmują wiele procedur związanych z uprawą oraz przetwarzaniem surowca. Cały proces musi zostać poddany walidacji oraz zweryfikowany pod kontem kontaminacji.
Cały obiekt musi spełniać wysokie standardy produkcji. Musi również zostać podzielony na kilka stref. Istotną strefą jest strefa czysta , oparta na pomieszczeniach typu Clean Room, to w nich odbywać się będzie ekstrakcja oraz dalsze procesy związane z produktem końcowym.